Personen register kinderopvang

GOmatch gastouderbureau | professioneel, persoonlijk en vertrouwd | Personen register kinderopvang

 

Op 1 maart 2018 is het Personenregister kinderopvang gestart. U en uw volwassen huisgenoten zijn verplicht om zich in te schrijven in het register. Hieronder leggen we uit wat het personenregister voor u betekent en wat er van u verwacht wordt. 

 

Waarom een personenregister?

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang. 

 

Introductievideo: introductie personenregister kinderopvang

 

Wat verandert er voor u?

Als gastouder wordt u al continu gescreend. Dat geldt ook voor uw volwassen huisgenoten. Wat voor u verandert, is dat u en uw huisgenoten zich moeten inschrijven in het personenregister. De inschrijving is gratis tot 1 juli 2018 en duurt slechts enkele minuten. Nadat u en uw huisgenoten zijn ingeschreven, koppelen wij u in het register aan onze organisatie. Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

 

Wat nieuw is, is dat andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, ook een VOG nodig hebben. Zij zijn ook verplicht om zich in te schrijven in het personenregister. Wat nieuw is, is dat andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, ook een VOG nodig hebben. Zij zijn ook verplicht om zich in te schrijven in het personenregister. Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de Factsheet Personenregister kinderopvang.

 

Het inschrijfproces bestaat uit twee stappen

1. Uzelf, uw meerderjarige huisgenoten, eventuele andere personen die structureel aanwezig zijn, schrijven zich zelf in het register in door middel van hun eigen DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Inschrijven kan vanaf 1 maart 2018!

2. Na registratie koppelt GOmatch gastouderbureau deze personen aan het bureau. Pas dan is de registratie compleet.

Deze twee stappen zijn noodzakelijk om te mogen werken in de kinderopvang

 

Inschrijven is gratis tot en met 30 juni 2018. Daarna kost het eenmalig € 12,00

 

Wanneer moeten personen zich inschrijven?

Omdat stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen nu nog niet continu gescreend worden, moeten zij zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn. Na het inschrijven moeten zij zo snel mogelijk door het gastouderbureau gekoppeld worden.

Als gastouder wordt u en uw volwassen huisgenoten nu al continu gescreend. Daarom krijgt u langer de tijd om u in te schrijven. U moet vóór 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Voor de inschrijving kunt u gebruikmaken van uw bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

 

Wat moet u als gastouder doen?

1. Vraag een DigiD aan

Om in te loggen op het personenregister hebben u en uw huisgenoten een eigen DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u een brief met inloggegevens thuisgestuurd.

 

2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor de inschrijving kunnen u en uw volwassen huisgenoten gebruikmaken van uw bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Als u de VOG zelf niet meer heeft, kunt u een kopie opvragen bij onze administratie.

 

3. Schrijf u in in het personenregister

Zorg ervoor dat u en uw huisgenoten zich op of zo snel mogelijk na 1 maart 2018 inschrijven via duo.nl/personenregisterkinderopvang Uw persoonlijke gegevens worden automatisch gevuld via DigiD. U moet zelf alleen uw VOG-kenmerk opgeven. Dit kenmerk vindt u rechtsboven op uw VOG.

 

Stel ons op de hoogte van uw inschrijving door in het register een koppelverzoek in te dienen bij GOmatch gastouderbureau. Zo kunnen wij u eenvoudig en tijdig koppelen aan onze organisatie.

 

Instructievideo: Hoe schrijft u zich in het persoonsregister kinderopvang in.

 

4. Informeer personen die structureel aanwezig dat zij zich ook moeten inschrijven

Als er tijdens opvanguren andere personen structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, zoals bijvoorbeeld een schoonmaakster, moet u hen informeren dat zij zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Om zich in te kunnen schrijven, hebben zij DigiD en een VOG nodig.

 

Informatie brief structureel aanwezige personen. Hierin staat duidelijk omschreven wat er van hen wordt verwacht en hoe de inschrijving in zijn werk gaat

 

Een schriftelijke VOG aanvragen: Formulier

 

Meer informatie

In de Folder Personenregister kinderopvang vindt u meer informatie over het personenregister en ook kunt u meer informatie vinden op duo.nl/personenregisterkinderopvang

 

 https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gomatch.nl__Content_1e58935b93b0a18fa9c360c534c4f9b1_time.png_f802c2f0c1f4f3731609b82cb70696ac.jpg

 

VEEL GESTELDE VRAGEN:

 

Wie doet de inschrijving in het personenregister?De inschrijf plichtige dient zichzelf in te schrijven. Inschrijven kan namelijk alleen met een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).


Personen, die nog niet continu gescreend worden?Personen, die nog niet continu gescreend worden, moeten zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van een DigiD en een VOG aanvragen. De VOG mag in ieder geval niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van inschrijving in het register. Ook zij moeten zichzelf inschrijven in het personenregister (zie vraag 2).

Wie controleert of de gegevens kloppen?

GOmatch gastouderbureau heeft toegang tot het personenregister. Als gastouder heeft u geen inzage in de inschrijvingen van het register. Iedereen die zich inschrijft in het personenregister ontvangt na registratie een bericht van de inschrijving. Als gastouder kunt u vragen om een kopie daarvan aan te leveren.

De GGD controleert inschrijvingen tijdens hun inspecties

 

Wat als iemand weigert om zich te laten registreren?Dit dient u door te geven aan het gastouderbureau en/of te overleggen met de GGD. Het gevolg kan zijn, dat u deze persoon (tijdelijk) niet meer kunt toelaten tot uw opvang.

 

Moeten ouders zich ook laten inschrijven?

Ouders, die kinderen komen brengen en/of halen hoeven zich niet in te schrijven. Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken.

 

Mijn vriend(in) of moeder gaat mee naar de speeltuin en helpt de kinderen buiten, moeten zijn zich ook in het personenregister inschrijven? 

Ook zij moeten een VOG hebben en zich inschrijven in het personenregister. De opvanglocatie wordt als het ware naar buiten verplaatst en omdat zij een directe verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kinderen hebben, moet ze zich ook inschrijven in het register.

Moeten een tuinman, schoonmaakster of klusjesman zich ook inschrijven?
Dat ligt aan de situatie. Een klusjesman die minimaal 1 keer per 3 maanden een half uur op de locatie is, moet zich inschrijven in het register. Komt hij voor of na de opvang, dan is inschrijving niet nodig. Inschrijven in het register hoeft ook niet bij een eenmalige kortdurende klus. Dat betekent: niet langer dan 2 weken achter elkaar en geen directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen.

De inwonende huisgenoot (18+) van de gastouder neemt regelmatig een vriend(in) mee naar huis. Moet die zich ook inschrijven?
Als de vriend(in) tijdens de opvanguren minimaal 1x per 3 maanden een half uur aanwezig is en directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen heeft, moet die zich inschrijven in het personenregister.

Moeten kinderen, die niet meer thuis wonen zich inschrijven als ze tijdens de vakanties thuis zijn?

Dat ligt aan de situatie. Als zij tijdens opvanguren minimaal 1x per 3 maanden een half uur aanwezig zijn, dan moeten zij zich ook inschrijven in het personenregister.