Onze werkwijze

GOmatch gastouderbureau | professioneel, persoonlijk en vertrouwd | Onze werkwijze

GOmatch gastouderbureau en gastouders erkend en deskundig

Onze  medewerksters zijn pedagogisch geschoold op mbo- en hbo-niveau en hebben ruime ervaring op het gebied van gastouderopvang en kinderopvang. Zo kunnen wij u en uw gastouder deskundig begeleiden en ondersteunen. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject vinden wij persoonlijke aandacht en contact voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.

 

Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is dat het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en dat een gastouder, voordat de opvang start, is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders waar wij mee samenwerken zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang of zullen door ons worden geregistreerd.

 

 • Voor de registratie en het inspectierapport van GOmatch gastouderbureau, klik hier.

 • Voor de registratie van de gastouders en inspectierapporten van alle gastouders welke samenwerken met GOmatch gastouderbureau, klik hier.

 

Informatie & Aanmelding

Iedere werkdag kunt u telefonisch informatie inwinnen over gastouderopvang, ouders, vergoedingen, financiën, opvoedkundige vragen en alle overige vragen t.a.v. de opvang. Via onze website kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier of via contact.

Intakegesprek

Nadat wij uw aanmelding of aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang, de opvangtijden, uw beschikbaarheid en of u voldoet aan alle eisen. Afhankelijk van de situatie kan er tijdens het intakegesprek een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van de opvangwoning plaatsvinden.

Bemiddeling / koppeling

De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een bij u passende opvangvraag. Indien er een passende opvang vraag beschikbaar is, maken wij met u een afspraak voor een kennismaking- of koppelingsgesprek met u en de ouder(s). Een medewerkster van het gastouderbureau is altijd aanwezig bij deze gesprekken.
Naar aanleiding van het kennismaking- of koppelingsgesprek besluiten u en de ouder(s) of u met elkaar in zee wilt gaan. Bij een positief gesprek worden er afspraken gemaakt over de start van de opvang. Het gastouderbureau draagt dan zorg voor een goede overeenkomst en contract afhandeling

Evaluatie en begeleiding

Ongeveer twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt er een evaluatie plaats met u en met de ouder. Er wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Naast deze evaluatie vindt er in ieder geval jaarlijks een persoonlijke voortgangsgesprek met u als gastouder plaats. Zowel de gastouder en de ouder kunnen ten allen tijde aangeven, dat ze eerder of vaker behoefte hebben aan een evaluatiegesprek

Wat kan u nog meer van ons verwachten:

 • Advies en begeleiding mbt inkomsten, belastingen etc

 • Waarborging van goede afspraken tussen u en de ouder(s)

 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen

 • Gratis voor u als gastouder een profielpagina op de website

 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie

 • Jaaropgave voor de gastouderopvang

 • Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvangwoning

 • Jaarlijkse evaluatiegesprekken met de ouder(s)

 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan u als gastouder worden gesteld, zoals diploma eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen

 • Ondersteuning en begeleiding bij pedagogische vragen

 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken

 • Invalopvang, bij afwezigheid of ziekte van u als gastouder

 • Bijeenkomsten voor ouders en gastouders

 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders

 • Herhalingslessen EHBO voor kinderen

 • Nieuwsbrief

Als extra services biedt gastouderbureau Annegré de gastouders nog:

 • Materiaal uitleen (indien voorradig) zoals bedje, box, tafelstoel etc

 • Aanvullende verzekering voor gastouders en opvangkinderen

 • Jaarlijkse viering Dag van de gastouder

 • Kerstpakket

Meld u nu aan als gastouder