Gastouderopvang

GOmatch gastouderbureau | professioneel, persoonlijk en vertrouwd | Gastouderopvang

 

Gastouderschap

Gastouder zijn is een heerlijke baan, als u van kinderen houdt en graag thuis wilt werken.

Als gastouder vangt u kinderen op van 10 weken tot 13 jaar in uw eigen huis of bij de ouders thuis.

 

U bepaalt zelf wanneer u opvang biedt en hoeveel kinderen u opvangt (maximaal 5 kinderen van 0-4 jaar en/of maximaal 6 kinderen van 0-13 jaar, dit is inclusief uw eigen kinderen tot 10 jaar). U heeft dus veel vrijheid.

 

Wilt u slechts een deel van de dag gastouder zijn, dan kunt u kiezen voor buitenschoolse opvang. Zeker wanneer u zelf ook schoolgaande kinderen heeft, verandert uw dagindeling nauwelijks. De kinderen hebben altijd een vriendje of vriendinnetje na schooltijd om mee te spelen.

 

Misschien wilt u alleen opvang aanbieden in het huis van de ouders of alleen tijdens de schoolvakanties of als inval gastouder of alleen tijdens de avonduren, dan is deze vorm van gastouder zijn ook mogelijk.

 

Lijkt het u leuk om (meer) kinderen te gaan opvangen en/of wilt u met kinderen gaan werken! Dan is het gastouderschap misschien iets voor u!

 

Gastouderopvang valt onder de Wet Kinderopvang en moet voldoen aan kwaliteitseisen. Een gastouder dient geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De overheid wil hiermee de kwaliteit van de gastouderopvang verhogen.

 

Voordat u als gastouder aan het werk kunt gaan, moet u als erkend gastouder zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders die gebruik wensen te maken van gastouderopvang komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag, indien zij gebruikmaken van geregistreerde opvang.

 

Wij helpen u graag bij de tot standkoming van deze registratie

Om u aan te melden voor het LRK en/of een wijziging door te geven voor extra bemiddelingsrelatie via ons gastouderbureau, hebben wij van u een aantal documenten nodig.

 

 • Een kopie van uw diploma MBO 2 Helpende (Zorg en) Welzijn of een gelijkgesteld diploma (klik hier voor de diploma lijst) of een kopie van uw certificaat goed gastouderschap.

 • Een kopie van uw geldig geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen.

 • Een kopie van uw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en als de opvang op uw eigen woonadres plaatsvindt, dan ook kopieën van de VOG' s van uw volwassen huisgenoten.

 • Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, waarop uw burger service nummer (BSN) is vermeld.

 

Bent u nog niet in het bezit van de diploma eis of van het certificaat EHBO voor kinderen?

Wij kunnen samen met u bekijken en regelen wat voor u de mogelijkheden zijn om te voldoen aan de diploma eis. Daarnaast bieden wij regelmatig cursussen EHBO voor kinderen aan, waaraan u als toekomstig gastouder van gastouderbureau Annegré aan kunt deelnemen.

 

Voorwaarden waaraan een gastouder moet voldoen?

 • Een gastouder moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.

 • De eigen kinderen staan niet onder toezicht.

 • Indien u kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet u een aparte slaapruimte hebben voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie.

 • Er zijn binnen en buiten voldoende speel mogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

 • De gehele opvanglocatie dient altijd rookvrij te zijn.

 • Er dienen goed werkende brandmelders in de opvanglocatie aanwezig te zijn.

 • Bij meer dan 3 kinderen tegelijk dient een gastouder een achterwacht te hebben geregeld.

 • Klik hier voor selectiecriteria gastouders, voor de volledige lijst.

 

Zelfstandig ondernemer

Voor gastouders, die meerdere kinderen opvangen, kan het aantrekkelijk zijn om dit te doen als zelfstandig ondernemer. Daartoe dient een gastouder een eenmanszaak op te richten.

Als ondernemer in een eenmanszaak zijn er bijzondere fiscale regels, die in uw voordeel kunnen werken. Te denken valt aan de zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Voor de beoordeling of u wordt beschouwd als zelfstandig ondernemer, bent u afhankelijk van het oordeel van de belastingdienst. De belastingdienst let daarbij op zaken als:

 
 • Maakt u winst?

 • Werkt u 1225 uur per jaar in uw onderneming (opvanguren en administratie)

 • Hoe zelfstandig bent u, voert u een eigen administratie?

 • Hebt u meerdere klanten, gezinnen waarvoor u werkt?

 • Loopt u ondernemersrisico?

 • Heeft u een verzekering afgesloten?

 

Bent u geïnteresseerd in het zelfstandig ondernemerschap?

Wij helpen en ondersteunen u graag met het opstarten van uw eigen gastouderopvang.

Meld u nu aan als gastouder