Gastoudercommissie

De gastouders kunnen bij GOmatch gastouderbureau meedenken en advies uitbrengen bij tal van beleids- en praktische zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de gastoudercommissie. De gastoudercommissie bestaat momenteel uit 5 leden en fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor gastouders. De gastoudercommissie vergadert ongeveer 2 keer per jaar.


Gastoudercommissieleden:

  • Tilly Westerman (voorzitter)

  • Ytsje de Witte (notulist)

  • Carla de Vries

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gob-annegre.nl_Content_5a065cc1206b8cf866921cd02c3a6a72_Gastouderbureau_Annegre_gastoudercommissie_Tilly_Westerman.jpg_9df5d4bceafa1e92f14f8282628.jpg

Mijn naam is Tilly Westerman ben getrouwd en moeder van 2 zonen. Sinds 2008 ben ik werkzaam als gastouder bij GOmatch gastouderbureau. Ik vind het belangrijk dat het gastouderschap niet als zomaar "de oppas" wordt bestempeld, maar ben van mening dat dit echt een vak is met een grote verantwoordelijkheid en toegevoegde pedagogische waarde voor het kind. Ieder kind is uniek!

Om GOmatch gastouderbureau te ondersteunen en waar nodig te adviseren, heb ik mij aangemeld als lid voor de gastoudercommissie, om samen met GOmatch gastouderbureau een succes te maken van het Gastouderbureau en de kwaliteit te blijven bieden aan vraagouders en gastouders.

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gob-annegre.nl_Content_79cb547def4a3b054d4d9ad0f5ee5c56_Gastouderbureau_Annegre_gastoudercommissie_Ytsje_de_Witte.jpg_4683f989038f7610e5fb9fa4f6db.jpgMijn naam is Ytsje de Witte, woonachtig in Stiens. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen. Sinds 2000 ben ik werkzaam als gastouder.  En sinds 1 januari 2008 ben ik werkzaam via GOmatch gastouderbureau. In juli 2011 is de gastoudercommissie opgericht en heb daar zitting ingenomen als notuliste.

Ik voel me erg betrokken bij alle veranderingen, die steeds gaande zijn in de kinderopvang. Het is leuk om mee te denken en te praten over allerlei verschillende onderwerpen die te met ons vakgebied te maken hebben. Wij als gastoudercommissie geven Annegré advies en discussiëren over nieuwe plannen.

 

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gob-annegre.nl_Content_957eb46be531e908b6de221ff978859f_Gastouderbureau_Annegre_gastoudercommissie_Carla_de_Vries.jpg_6de54563bc17b8df5627851172f6.jpg

Ik ben Carla de Vries uit Stiens, ben getrouwd en wij hebben 2 zonen.

Sinds 2006 ben ik werkzaam als gastouder en vanaf 2007 ben ik gastouder via GOmatch gastouderbureau.

Vanaf de start van de gastoudercommissie ben ik deelnemend lid.

Dit vind ik ontzettend leuk om te doen. We vergaderen over eventuele veranderingen en mogelijkheden en denken mee in het grotere geheel.

 

 

 

 

 

 

Door toe te treden tot de gastoudercommissie draag ik mijn steentje bij om GOmatch gastouderbureau te ondersteunen waar nodig is! 

 

Doel van gastoudercommissie:

Volgens het reglement gastoudercommissie stelt de gastoudercommissie zich ten doel:

 

  1. Fungeert als aanspreekpunt voor gastouders, die met een vraag zitten, ergens tegenaan lopen of die advies willen omtrent vragen in de praktijk.

  2. Kan het GGD inspectierapport opvragen bij de houder;

  3. Levert op verzoek een inbreng op themabijeenkomsten

  4. Zorgt voor goede en heldere informatiever­strek­king aan de gastouders over de activiteiten van de gastoudercommissie.

 

De rechten en plichten van de gastoudercommissie zijn omschreven in een reglement. Dit reglement is ter inzage of op te vragen bij het gastouderbureau.

Heeft u ideeën, suggesties, een vraag of wilt u zitting nemen in de gastoudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de gastoudercommissie via: gastoudercommissie.gobannegre@gmail.com

Meld u nu aan als gastouder