Inkomsten

GOmatch gastouderbureau | professioneel, persoonlijk en vertrouwd | Inkomsten

Richtlijn gastoudervergoeding

De gastouder bepaalt haar eigen uurtarief. Het gastouderbureau kan hierin adviseren.

 

U kunt als gastouder samen met de ouder(s) afspraken maken over maaltijden en tussendoortjes en bent vrij om hier wel of niet een vergoeding voor te vragen.

 

Opvang aan huis (Dienst verlening aan huis)

Gastouders die bij ouders thuis werken met een maximum van drie dagen per week vallen onder de regeling dienstverlening aan huis. De gastouder ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van het wettelijk bruto minimum uurloon incl. 8 % vakantietoeslag en hebben zij recht op 6 weken doorbetaling bij ziekte en recht op (doorbetaalde) vakantie. Zij zijn uitgesloten van de verplichte werknemersverzekeringen. Zij zijn in dienst bij ouders. Meer informatie betreffende dienstverlening aan huis vindt u op de website van de Rijksoverheid, Regeling dienst verlening aan huis.

Belasting informatie

In principe moet iedereen die inkomen heeft uit werk, belasting betalen. De verdiensten die u als gastouder heeft vallen bij de belastingdienst in box 1 onder inkomsten uit overige werkzaamheden. Afhankelijk van uw eigen situatie, kunt u ook nog recht hebben op andere kortingen en/of aftrekposten.

 

Kassiersfunctie

Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder.

Meld u nu aan als gastouder