Oudercommissie

 

De ouders kunnen bij GOmatch gastouderbureau meedenken en meebeslissen bij tal van beleids- en praktische zaken. Zij zijn vertegenwoordigd in de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat momenteel uit 4 leden en fungeert als vertegenwoordiger en aanspreekpunt van en voor ouders. De oudercommissie vergadert ongeveer 2 tot 3 keer per jaar.

 

Oudercommissieleden:

  • Froukje Bouma- Palsma (algemeen lid)
  • Hendrika Papma-Vrij (algemeen lid)
  • Roelina Rozeboom (algemeen lid)

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gomatch.nl__Content_3855d26448a8a3f4410505425b0325b2_Froukje_Bouma.jpg_d8281ffaf9adbeac8e971fda587bf959.jpg

Hoi! Ik ben Froukje Bouma – Palsma. Woon samen met mijn man en 3 prachtige kinderen in Hallum. Ben werkzaam als woonbegeleider bij GGZ Friesland in een beschermende woonvorm en geef daarnaast ook ambulante begeleiding in Leeuwarden.

Wanneer ik aan het werk ben breng ik Hessel Rixt en Hidde bij onze gastouder Arietta.

Ik ben lid van de oudercommissie van GoMatch omdat ik het belangrijk vind dat er een aanspreekpunt is voor ouders. Er is niks fijner dat je kind met een gerust en fijn gevoel achter te laten bij de gastouder!

 

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gomatch.nl__Content_ae5ece1cd7708c15201b989d83dc98d3_Hendrika_Papma-Vrij.jpg_005ccc05f69cafb0f03e08420aeaab31.jpg

Mijn naam is Hendrika Papma-Vrij, trotse mem van twee jongens en werkzaam bij een drukkerij/uitgeverij als administratief medewerkster.

Onze jongens, Yesper en Ingmar gaan een aantal dagen in de week naar onze gastouder Marchje Talsma.
Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen binnen GOmatch en vind het interessant wat er speelt binnen de organisatie.
Uiteindelijk willen wij allemaal dat onze kinderen in een leuke, veilige en goede omgeving zijn als wij aan het werk zijn.
Om dit te realiseren en te behouden, draag ik graag mijn steentje bij daar waar ik kan.

 

 

 

https://gomatch.nl//images/pics_db/images/gomatch.nl__Content_fb49d9360000e63f4f3997a10db6beb9_GOmatch_gastouderbureau_oudercommissie_Roelina_Rozeboom.jpg_ec8a6b5c702f223b5cb293f0db6fb690.jpg

 

Mijn naam is Roelina Rozeboom. Woon samen met mijn vriend, dochter van 11 en zoontje van 2,5. Ik ben werkzaam bij een supermarkt in Leeuwarden. Onze kinderen gaan naar gastouder Betsie.

Begin 2017 ben ik in de oudercommissie gegaan omdat ik het belangrijk vind dat ouders ook ergens terecht kunnen als dat nodig is.

 

 

 

 

 

Doel van de oudercommissie:

 

Volgens het reglement oudercommissie stelt de oudercommissie zich ten doel:

  1. De belangen van de kinderen en de ouders van het gastouderbureau waar de oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen;

  2. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit;

  3. De belangen van de ouders van het gastouderbureau te behartigen bij de directie.

De rechten en plichten van de oudercommissie zijn omschreven in een reglement. Dit reglement is ter inzage of op te vragen bij het gastouderbureau.

Heeft u ideeën, suggesties, een vraag of wilt u zitting nemen in de oudercommissie? Dan kunt u contact opnemen met de oudercommissie via: oudercommissie.gomatch@gmail.com

Meld u nu aan als ouder