Onze werkwijze

GOmatch gastouderbureau | professioneel, persoonlijk en vertrouwd | Onze werkwijze

GOmatch gastouderbureau en gastouders erkend en deskundig

Onze  medewerksters zijn pedagogisch geschoold op mbo- en hbo-niveau en hebben ruime ervaring op het gebied van gastouderopvang en kinderopvang. Zo kunnen wij u en uw gastouder deskundig begeleiden en ondersteunen. Tijdens het gehele bemiddelings- en begeleidingstraject vinden wij persoonlijke aandacht en contact voor zowel ouder als gastouder zeer belangrijk.

 

Er gelden bepaalde voorwaarden om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag. Eén van deze voorwaarden is dat het gastouderbureau is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en dat een gastouder is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Alle gastouders waar wij mee samenwerken, zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang of zullen door ons worden geregistreerd. U kunt u er dus zeker van zijn dat de gastouders professioneel zijn en voldoen aan de eisen die de wet stelt.

 

 • Voor de registratie en het inspectierapport van GOmatch gastouderbureau, klik hier.

 • Voor de registratie van de gastouders en inspectierapporten van alle gastouders welke samenwerken met GOmatch gastouderbureau, klik hier.

 

Informatie & Aanmelding

Iedere werkdag kunt u telefonisch informatie inwinnen over gastouderopvang, gastouders, kosten, financiën, opvoedkundige vragen en alle overige vragen t.a.v. de opvang.
Via onze website kunt u zich aanmelden met het aanmeldformulier of via contact.

Intakegesprek

Nadat wij uw aanmelding of aanmeldformulier hebben ontvangen, nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek bij u thuis. Het doel van dit gesprek is om een goed beeld te krijgen van uw wensen ten aanzien van de opvang, de gastouder en de situatie van uw kind(eren). Tijdens het intakegesprek worden ook de werkwijze, de kosten, de kinderopvangtoeslag, kassiersfunctie, pedagogisch beleid en overige belangrijke zaken met u doorbesproken. Mocht u nog geen geschikte gastouder hebben, dan starten wij met onze werving- en selectieprocedure voor u.

Bemiddeling / koppeling

De gegevens van het intakegesprek vormen de basis voor het zoeken naar een geschikte gastouder. Wij raadplegen in eerste instantie ons bestand met reeds ingeschreven gastouders, die zoveel mogelijk aan uw situatie en wensen tegemoet komt. Mochten wij geen geschikte gastouder voor u in het bestand hebben, dan gaan wij via andere mogelijkheden op zoek naar een geschikte gastouder voor u. Indien er een geschikte gastouder beschikbaar is, maken wij met u een afspraak voor een kennismaking- of koppelingsgesprek met u en de gastouder. Een medewerkster van het gastouderbureau is altijd aanwezig bij deze gesprekken.
Naar aanleiding van het kennismaking- of koppelingsgesprek besluiten u en de gastouder of u met elkaar in zee wilt gaan. Bij een positief gesprek worden er afspraken gemaakt over de start van de opvang. Het gastouderbureau draagt dan zorg voor een goede overeenkomst en contract afhandeling.

Evaluatie en begeleiding

Ongeveer twee maanden nadat de opvang is gestart, vindt er een evaluatie plaats met u en met de gastouder. Er wordt bekeken of de opvang naar wens verloopt en of de gemaakte afspraken in de praktijk werken. Na deze evaluatie vinden in ieder geval jaarlijks een persoonlijke evaluatie gesprek met u als ouder plaats. U als ouder kunt via een digitaal evaluatieformulier aangeven op welke wijze u graag het evaluatiegesprek zou willen laten plaatsvinden en op welke dag en tijd u dit het beste past. Zowel de ouder en de gastouder kunnen ten allen tijde aangeven, dat ze eerder of vaker behoefte hebben aan een evaluatiegesprek en wij komen dan graag bij u langs.

 

Wat kan u nog meer van ons verwachten:

 • Persoonlijk advies, beantwoorden van vragen over de opvang, opvoeding, financiën en overige vragen

 • Informatie voorziening over de wet kinderopvang en wijzigingen kinderopvangtoeslag

 • Kassiersfunctie en een goede financiële administratie

 • Jaaropgave voor de gastouderopvang

 • Jaarlijkse risico inventarisatie van de opvangwoning en jaarlijkse voortgangsgesprekken met de gastouder

 • Waarborgen en controleren van de kwaliteitseisen die aan gastouders worden gesteld, zoals diploma eisen, verklaringen omtrent gedrag van gastouder en volwassen huisgenoten en EHBO voor kinderen

 • Ondersteuning bij pedagogische vragen

 • Bemiddelen en begeleiden bij evt. meningsverschillen over gemaakte afspraken

 • Invalopvang, bij afwezigheid of ziekte van de gastouder

 • Bijeenkomsten voor ouders en gastouders

 • Cursussen, trainingen en bijscholing voor gastouders

 • Nieuwsbrief

Als extra services biedt GOmatch gastouderbureau de gastouders nog:

 • Materiaal uitleen (indien voorradig) zoals bedje, box, tafelstoel etc

 • Aanvullende verzekering voor gastouders en opvangkinderen

 • Jaarlijkse viering Dag van de gastouder

 • Kerstpakket

Meld u nu aan als ouder