Kosten

Kosten gastouderopvang

De kosten voor de ouder(s) bestaan uit twee delen:

  1. Een vergoeding per uur per kind aan de gastouder.

  2. De bureaukosten aan het gastouderbureau.

Wij hanteren geen inschrijfkosten of extra kosten voor een tijdelijke vervangende gastouder!

 

Gastoudervergoeding

De gastouder bepaalt haar eigen uurvergoeding. Het gastouderbureau kan hierin adviseren.

 

Bureaukosten

Voor één kind betaalt u € 29,50 aan bureaukosten per maand.

Voor 2 of meer kinderen betaalt u een gezins tarief van € 59,00 aan bureaukosten per maand.

 

Bij opvang van meer dan 2 kinderen uit 1 gezin kunnen wij voor u op maat een berekening maken voor de bureaukosten per maand per kind, zodat u het maximale aan kinderopvangtoeslag per kind per uur kunt terug ontvangen.


U betaalt dus nooit meer dan € 29,50 per maand voor één kind en nooit meer dan € 59,00 per maand voor twee of meer kinderen aan bureaukosten!

 

Opvang aan huis (Dienst verlening aan huis)

Gastouders die bij ouders thuis werken met een maximum van drie dagen per week vallen onder de regeling dienstverlening aan huis. De gastouder ontvangt hiervoor een vergoeding op basis van het wettelijk bruto minimum uurloon incl. 8 % vakantietoeslag en hebben zij recht op 6 weken doorbetaling bij ziekte en recht op (doorbetaalde) vakantie. Zij zijn uitgesloten van de verplichte werknemersverzekeringen. Zij zijn in dienst bij ouders. Meer informatie betreffende dienstverlening aan huis vindt u op de website van de Rijksoverheid, Regeling dienst verlening aan huis.

 

Kassiersfunctie

Het gastouderbureau heeft een kassiersfunctie. Dit betekent dat de betaling van een ouder aan een gastouder plaatsvindt via het gastouderbureau. Ouders mogen niet rechtstreeks aan gastouders betalen en kinderopvangtoeslag mag niet rechtstreeks aan gastouders worden overgemaakt. Het geld dat een ouder aan het gastouderbureau betaalt en dat bestemd is voor de gastouder moet binnen vijf kalenderdagen worden doorgestort aan de gastouder.

Tegemoetkoming kinderopvangkosten

U heeft recht op een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten, indien u gebruik maakt van een geregistreerd gastouderbureau en een geregistreerde gastouder. De hoogte van de tegemoetkoming kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw belastbaar inkomen. De kosten voor gastoudervergoeding en de bureaukosten komen allebeide in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag.

 

U ontvangt in 2019 een tegemoetkoming in de kinderopvangkosten van de belastingdienst over maximaal € 6,15 per uur per kind. Voor het jaar 2020 is dit maximaal €6,27 per uur per kind.

 

Tabel kinderopvangtoeslag 2019.

 

Tabel kinderopvangtoeslag 2020.

 

Rekenvoorbeeld

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel? Dan kunt u op de website van de belastingdienst een proef berekening maken.

 

Proefberekening maken.

 

Kinderopvangtoeslag aan vragen.

 

Wilt u weten wat de kosten voor u zijn, laat u dan geheel vrijblijvend door GOmatch gastouderbureau een netto kosten berekening maken van uw situatie.

 

Ontdek de lage kosten die u gaat betalen!

Meld u nu aan als ouder